Ingå Seniorer rf

Styrelsen 2023

Sittande från vänster Gun-Lis Holmberg, Barbro Backman, Margareta Biström, Leena Maunu, Margita Nylander och stående från vänster Tom Salvesen, Pia Degerholm, Anne-Charlotte Portman, Ingegärd Ekström och Rolf Nyholm.