Ingå Seniorer rf

Bilder tagna under evenemang eller gemensamma träffar hittar du under underrubrikerna till Bilder, men kan vara flyttade till Arkiv.

 

 

 

Våra träffar, fester och resor önskar vi ”spara för eftervärlden” genom att då och då fotografera. Om du inte vill synas på fotografi så meddela om detta till ordförande, reseledare eller fotografen på ort och ställe.