Ingå Seniorer rf

Kontaktuppgifter

Styrelsen:

Ordförande                 Kaj Sjöblom               tel. 0405451132

                                    Kyrkvallavägen 1 B 8         02400 Kyrkslätt

                                    kajjohan45@gmail.com

Viceordförande          Disa Flythström         tel. 0505903449

                                    Strandvägen 8 A 33           10210 Ingå   

                                    disa.flythstrom@elisanet.fi

 

Sekreterare               Margareta Biström    tel. 0405155919

                                   Innanbäckvägen 107           10210 Ingå

                                   margareta.biström@gmail.com

 

Kassör                        Maj-Gretel Bodö        tel. 0504315210

                                    Dalvägen 8 C                     10210 Ingå

                                    maj-gretel.bodo@saunalahti.fi  

 

Medlemmar                Gun-Lis Holmberg       tel. 0503599253

                                    Storkyrkovägen 25            10210 Ingå

                                    gunlis.holmberg@saunalahti.fi

 

                                    Birgitta Sundberg      tel. 0407034715

                                    Tallvägen 10 A 12              10210 Ingå

                                    sundbergs10a12@gmail.com

                                 

                                    Leena Maunu              tel. 0505459106

                                   Skogsstigen 7                    10210 Ingå

                                   leena.maunu@surfnet.fi          

 

Ersättare                 Gea Lindholm              tel. 0503432525

                                   Bollstavägen 4 B 6             10210 Ingå

                                  gea.lindholm@elisanet.fi

 

                                  Rolf Nyholm               tel. 0406753121

                                  Skogsstigen 7                     10210 Ingå

                                  koffe.nyholm@surfnet.fi 

 

                                  Maj-Britt Wide            tel. 0400473432

                                  Farleden 7                            10210 Ingå

                                       maj-britt@wide.fi        

 

 

   

Resekoordinator                Disa Flythström, Marie-Louise Högström                                                                                   o. Anita Sontag

Värdinnekommittén           Leena Maunu, Inger Sjölund, Gea Lindholm

                                                     o. Ann-Mari Enberg

Lotteriet                               Birgitta Sundberg, Maj-Britt Wide

 

Skrivargruppen                  Gun-Lis Holmberg, ersättare Elisabeth Liljeqvist

Onsdagsträffar                    Irita Talling

Allsång Lönneberga           Hillevi Blomqvist

Boccia                                  Rolf Nyholm o. Birgitta Sundberg

Handarbets-                         Birgitta Sundberg, Maj-Britt Wide

kommittén                                  o. Viola Holmström

Frågesporten                       Kaj Sjöblom och Margareta Biström

Uppvaktningar,                    Margareta Biström

Kondoleanser

Medlemsregistret                 Kaj Sjöblom, Maj-Gretel Bodö och

                                               Margareta Biström

IKT ombud                            Kaj Sjöblom

IT-handledning                     Kaj Sjöblom

Pressansvariga                    Disa Flythström, Gun-Lis Holmberg och

                                               Margareta Biström

Kontering och                       Maj-Gretel Bodö och Kaj Sjöblom

bokföring