Ingå Seniorer rf

IT-handledningarna fortsätter hösten 2023.

Som handledare fungerar Robert Riska från SPF.

- AI intresserar och kanske inriktningen igen mera allmänbildande så man vet vad det är och lite om faror och fördelar 
- Bankerna kommer alltid med nytt
- Nya medborgarcertifikat och där kunde man baka in DVV i samma, också elektroniskt id ska lanseras som del av det
- Nytt o gott är bra för viktigt att ta in nåt mer lättsamt, kunde vara ett urval appar mera med nöjesbetoning?
- Vad sägs om nåt som städning av telefonen, lite grundläggande om vad man kan städa bort o hur man gör det?
- Röststyrning

- Önskemål?

 

Café Wilhelmsdal, stora salen 14.9,  5.10,  9.11 och 7.12
Ola Westmans allén 1