Ingå Seniorer rf

Medlemsbrev nr 1/2024 från Ingå Seniorer

 

Bästa medlem i Ingå Seniorer!

Vi har inlett föreningens 53:e verksamhetsår. I januari hedrade vi våra under år 2023 avlidna medlemmar och i februari firade vi födelsedagsfest för de medlemmar som under förra året fyllde jämnt 80, 85, 90, 95 eller 100 år. Vi har också redan hunnit med konsertbesök, två teaterbesök och klubbarna har träffats många gånger. Men flera deltagare är välkomna med i klubbarna! Vi har också ordnat träff för de som blev våra nya medlemmar under 2023.

Vid födelsedagsfesten uppmanade jag jubilarerna att varje kväll, fundera på dagens ”guldkorn”, vad har varit bra idag, vad har förgyllt min dag. Det är de små vardagliga sakerna, hur maten har smakat, har jag varit utan värk idag, jag drack kaffe med grannen… som är viktiga att lyfta fram, eventuellt skriva ner. Det är ”guldkornen” som ger oss ALLA positiva tankar och kraft i vardagen.

Ha det bra och gå försiktigt i halkan – snart kommer våren och småfåglarna hörs redan kvittra under soliga dagar. Nedan kan du läsa om föreningens kommande, mångsidiga verksamhet och också där hoppas vi du kan finna ”guldkorn”.

hälsar

Margareta Biström, ordf.

 

 

Medlemsbrev 1/2024 i sin helhet kan läsas här

 

Våra träffar, fester och resor önskar vi ”spara för eftervärlden” genom att då och då fotografera. Om du inte vill synas på fotografi så meddela om detta till ordförande, reseledare eller fotografen på ort och ställe.

Svenska pensionärsförbundet (SPF) uppmuntrar föreningarna speciellt jobba med intressebevakning och samhällspåverkan.

I kalendern kan du se föreningens kommande, mångsidiga verksamhet.

 

Medlemsbrev 4 /2023 i sin helhet kan läsas här
Medlemsbrev 3 /2023 i sin helhet kan läsas här
Medlemsbrev 2 /2023 i sin helhet kan läsas här
Bilaga till Medlemsbrev 2 /Intressebevakningsfullmakt
Medlemsbrev 1 /2023 i sin helhet kan läsas här