Ingå Seniorer rf

Medlemsbrev nr 1/2023 från Ingå Seniorer

 PROGRAM FÖR FEBRUARI, MARS OCH APRIL 2023

Bästa medlem i Ingå Seniorer!

Du har säkert märkt att dagarna har blivit lite, lite längre och lite ljusare! Ingå Seniorers verksamhet för 2023 har redan startat med styrelsemöte och januari månadsträffen.

Nytt år betyder också att en medlemsavgift (20€) kommer att sändas ut till medlemmarna. Den som har e-post får fakturan den vägen inom två veckor och övriga får den tillsammans med detta medlemsbrev per post. Avgiften bör betalas senast 15.3.2023.

Våra träffar, fester och resor önskar vi ”spara för eftervärlden” genom att då och då fotografera. Om du inte vill synas på fotografi så meddela om detta till ordförande, reseledare eller fotografen på ort och ställe.

Svenska pensionärsförbundet (SPF) uppmuntrar föreningarna att under år 2023 speciellt jobba med intressebevakning och samhällspåverkan.

I kalendern kan du se föreningens kommande, mångsidiga verksamhet.

Ha det bra och gå försiktigt i halkan hälsar
Margareta Biström, ordförande


Medlemsbrevet i sin helhet kan läsas här