Ingå Seniorer rf

Välkommen till Ingå Seniorers hemsida

Årets pensionärsförening 2023

för innovativ, mångsidig och engagerande verksamhet

 

 

"Ingå Seniorer i tiden"

Vision: Ingå Seniorer i tiden

Värden: Gemenskap, jämlikhet, delaktighet och inflytande

Målsättning: Föreningens målsättning är att arbeta  för trivsel och samhörighet och därigenom motverka ensamhet och utanförskap, att bevaka medlemmarnas intressen samt att ta tillvara den kunskap och dela med av den livserfarenhet som medlemmarna har.

Vi bjuder på olika nya upplevelser bl.a. träffar, fester, teater- och andra resor, besök hos andra pensionärsföreningar, Bingo, skrivargrupp, kortspel, allsång, promenader och Boccia.

Vi uppmuntrar, stöder och stimulerar medlemmarnas intresse och kunskaper för informations- och kommunikationsteknik. 

IT-verksamheten erbjuder med handledare medlemmarna information och handledning om hur man använder datorer, pekplattor och liknande verktyg för kommunikation, informationssökning och underhållning.                                                             

Vi gör allt för att vi skall ha ett aktivt liv, genom att ta vara på och dela med oss av den kunskap och livserfarenhet vi seniorer bär med oss.

Vi påverkar aktivt i frågor om äldrevård och äldreomsorg.

Vi stöder kontakten med vänner, både nya och gamla.

Vi skall unna oss att koppla av och låta ett gott skratt förlänga livet. 


”Vi är mycket intresserade av framtiden, för vi kommer att tillbringa resten av våra liv i den”

Vår hemsida: inga.spfpension.fi

 

 

Nästa händelse i kalendern

Lördag
29.6
10:00

Ingådagen

Ingå Seniorer med på Ingådagen
Bredvid Bibban och Muminparken