Ingå Seniorer rf

Sånglust

24.10.2023 kl. 12.45 – 14.45

Föreningens nya satsning tillsammans med Ingå MBI! Susann Sonntag är ledare för allsången i Johannesbergs gamla skola på Gammelgården. Varannan tisdag kl. 12.45-14.45! Håll utkik efter MBI:s höstprogram, anmäl dig till MBI och kom med och sjung dig glad i Ingå!

Veckodag tisdag, men tidigarelagd till 12.30-14.30 pga krock med andra evenemang.

Kursens status har ändrats från specialkurs till vanlig kurs med pensionärsrabatt, vilket betyder att Sånglust kostar 27 euro / seniordeltagare!


Plats
Johannesbergs skola på Gammelgården
Museivägen
10210 Ingå